Сервиз и гаранционно обслужване

Дългогодишният сервизен партньор на Василиас Интернешънъл ЕООД е БГ-Сервиз ООД. Качественото обслужване е от първостепенно значение и е важна част от работата на БГ- Сервиз ООД. В компанията работят опитни техници, които имат отлично ниво на обучение и познават в детайли уредите, които предлагаме. За да можем да Ви предоставим едновременно качествена и бърза сервизна услуга, ние имаме грижата да поддържаме на склад всички необходими резервни части и средства, което дава възможност на сервиза да реагира при нужда бързо и в срок. 

Гаранционно обслужване

БГ- Сервиз ООД е оторизиран гаранционен и извънгаранционен сервиз на множество марки битова техника и работата му е напълно съобразена със законите на страната. За уреди в гаранционен срок сервизът осигурява ремонт в рамките на 30 календарни дни.

Централният офис на  БГ- Сервиз ООД се намира  в гр. Варна, бул. „3-ти март“ 36, като разполага и със собствени сервизни бази в големитe областни центрове. Повече информация относно, как най-удобно да предадете уреда си за ремонт, можете да получите на тел. 0700 10 218.

При установяване на дефект при експлоатация, в рамките на гаранционния срок, продуктът се транспортира  до най- близкия сервизен център на фирма  БГ-Сервиз ООД във Вашия град  напълно безплатно. Всички сервизни центрове в страната, упоменати в гаранционната карта на продукта, носят пълна отговорност за отстраняване на дефекта. Ако във Вашия град няма оторизиран сервиз на фирма Василиас Интернешънъл ЕООД е необходимо да го изпратите с куриерска фирма Speedy до един от сервизните центрове в страната. В рамките на 30 дневен срок дефектът следва да бъде отстранен и изпратен обратно с куриер до адреса на подателя. През гаранционния период уреда се ремонтира безплатно, ако повредата е причинена от материален и производствен дефект. Не се считат за гаранционни повредите на части, вследствие на тяхното нормално износване. На гаранционно обслужване не подлежат аксесоари и части, отделящи се от корпуса на уреда.

Отказ от гаранционно обслужване може да ви бъде направен при:

 • Неспазване на указанията за монтаж и експлоатация. 
 • Механични повреди, вследствие на транспортиране или на неправилна експлоатация.
 • Използване на непрофесионални (битови) уреди за професионални цели.
 • Повреди, вследствие на външни фактори като: неблагоприятни атмосферни условия, електрическо претоварване, наводнения  и др.
 • Повреди, възникнали вследствие на лоша или повредена електро инсталация.
 • Не се считат за гаранционни повредите, възникнали поради замръзване на отделни възли и части на уреда.
 • Не се считат за гаранционни повредите, възникнали поради употребата на неоригинални аксесоари и консумативи.

Рекламации

Клиентът има право да се откаже от поръчаната стока, след нейното получаване и заплащане когато:

 • Полученият продукт има скрит дефект. Клиентът може да направи рекламация до 48 часа след получаването.
 • Стоката е повредена при транспортирането й до дома на клиента и това се установи в присъствието на куриер.
 • Има несъответсвие в поръчаната и доставената стока. В тези случаи клиентът има право да поиска връщане на стоката и възстановяване на заплатената за нея цена.
 • Рекламациите по гаранционните карти се предявяват пред БГ-Сервиз ООД (гр. Варна, бул. 3ти-март, № 36) , всеки делничен ден в рамките на стандартното работно време. След като рекламацията Ви бъде приета, ще получите информация относно ремонта и действията, които следва да предприемете.

Топ продукти