Гаранционни условия

Гаранционният срок за всички продукти започва да тече от датата на закупуването им от крайния потребител. Гаранцията на продуктите имат 24 месеца продължителност. Батерията към уреда има гаранция 6 месеца от датата на закупуване.

Гаранцията на продукта не се отнася за консумативите на продукта –  всички отделящи се от основния корпус  на продукта немоторизирани части, включително, но не само: вани, приставки, кабели, маркучи, четки, филтри, всички стъклени, гумени и други износващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация. 

Основни параметри в гаранционните условия:

  • Оплакването за дефект трябва да е постъпило при нас след откриване на дефекта, но преди изтичане на гаранционния срок. 
  • За да бъде приета гаранцията е необходимо да се представи машинно издаден касов документ ( копие е достатъчно) от датата на покупко-продажбата с описание на вида на уреда.
  • Ако сте загубили гаранционния  документ, можете да използвате всякакъв платежен документ, било то касова бележка, фактура или пощенски паричен превод, като доказателство, че уредът Ви е все още в гаранция. Моля свържете с нас за издаване на дубликат.
  • Когато се заменя един продукт по гаранционни причини или е поправен в гаранционен срок, гаранционният период се удължава, т.е започва да тече отново.
  • В рамките на гаранционния срок, оторизираният сервизен партньор отстранява безплатно възникналия материален или производствен дефект  или подменя или замества/ сменя съответната част/уред.
  • Доставката на консумативи и аксесоари не са включени в обхвата на гаранцията.

*Предлаганите от нас продукти са чисто нови, опаковани в оригиналната си опаковка. Пристигат при клиента с пълен комплект документи за покупка: финансов документ, доказващ покупката, стокова разписка и попълнена гаранционна  карта.

За да е валидна гаранцията трябва да се представи правилно и четливо попълнена (без задрасквания и поправки) гаранционна карта.

        ! В по-големи детайли относно гаранционните условия, можете да се запознаете в  гаранционния документ, който се намира под всеки уред, в графа „Документи“ под всеки продукт на нашия сайт.

Топ продукти